Presentación

Benvido á páxina web da escola Universitaria de Enfermería de Pontevedra, centro público adscrito á Universidade de Vigo e dependente da Deputación de Pontevedra. A páxina web é, ante todo, o instrumento mediante o cal poñemos á disposición dos nosos visitantes e usuarios (profesores, estudantes e persoal de administración e servizos) a maior información posible sobre as nosas actividades, tanto do centro coma dos títulos que nel se imparten.

No ámbito científico a Enfermería é unha ciencia consolidada dentro do campo das ciencias da saúde, que ten por obxecto o estudo do coidado integral do ser humano. O progreso científico e tecnolóxico posibilita unha formación continua que é máis esixente nas Ciencias da Saúde polas repercusións que ten sobre os individuos e as comunidades, e isto obriga a un esforzo de adaptación constante ós cambios e a ter unha predisposición permanente por aprender.

O Grao de Enfermería forma enfermeiros e enfermeiras xeneralistas con preparación científica e humana e capacitación suficientes para valorar, identificar, actuar e avaliar as necesidades de saúde e de coidados das persoas sas ou enfermas ó longo do seu ciclo vital, das familias e da comunidade. A implantación progresiva do grao, iniciada no curso académico 2010-11, fai que na actualidade, curso 2012-13, se imparta o terceiro curso do grao.

A todos aqueles que, por primeira vez, vos integrastes na comunidade universitaria queremos darvos a benvida e desexar que o estudo e a actividade converta a este centro nun foro permanente de reflexión, debate e divulgación científica de todo o relacionado coa Enfermería, como Ciencia da Saúde, con beneficios non só para a comunidade universitaria senón para toda a sociedade. Sen esquecernos de todos aqueles que estudaron con nós e desexan seguir recibindo noticias da que sempre será a súa Escola.

Benvidos e grazas por visitarnos

O director

Miguel Ángel Piñón Cimadevila

Descubre o noso calendario 2012 - 2013.
08/08/2012